PHARMEDIAN

Získajte viac

Čo ponúkame
Our offer

Komplexný servis pre uvedenie liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a kozmetických prípravkov na trh SR.

 • dlhoročné skúsenosti v odbore
 • odbornosť a profesionalita
 • spoľahlivosť a etika
 • individuálny prístup
 • rýchle jednanie
 •  

Naše služby

Široké spektrum aktivít, ktoré sú podmienkou pre získanie rozhodnutia o registrácii.

Naše služby nahradia potrebu interného pracovníka a pri optimálnej súčinnosti s výrobcom/MAH garantujú kvalitný servis.

Humánne a veterinárne lieky

 • príprava žiadostí a dokumentov, kontrola predkladanej dokumentácie
 • komunikácia s národnými autoritami – ŠÚKL, ÚŠKVBL
 • podávanie zmien v registrácii
 • predĺženie platnosti registrácie
 • prevod registrácie lieku
 • sledovanie registračného procesu
 • odborné preklady (SPC, PIL, obaly)
 • kontrola obalov a grafických návrhov
 • administratívne služby vrátane prípravy e-žiadostí
 • archivácia

Zdravotnícke pomôcky

 • príprava žiadostí a dokumentov, kontrola predkladanej dokumentácie
 • komunikácia s národnou autoritou – ŠÚKL
 • podávanie zmien v registrácii
 • sledovanie registračného procesu
 • preklady odborných textov, ktoré sú vyžadované pre ZP
 • kontrola textov na obaloch a návodov na použitie pred ich zadaním do výroby
 • priebežné sledovanie zmienv EU a SK legislatíve, odborné konzultácie

Výživové doplnky

 • príprava žiadostí o umiestnenie VD na trh v SR, kontrola relevantnej dokumentácie
 • komunikácia s národnou autoritou – ÚVZ SR
 • podávanie zmien v registrácii
 • preklady textov pre označenie ZP v SJ (kontrola zdravotných tvrdení)
 • kontrola textov na obaloch a pred ich zadaním do výroby
 • priebežné sledovanie zmien v EU a SK legislatíve, odborné konzultácie

Iné služby

 • preklad rôznych odborných marketingových materiálov s jeho súčasným zapracovaním do originálnych tlačových alebo iných predlôh
 • komplexné printové a webové grafické práce

O spoločnosti

Spoločnosť PHARMEDIAN s.r.o. vznikla v r. 1999 ako lokálne zastúpenie švajčiarskej spoločnosti Medial AG pre región CEE (krajiny strednej a východnej Európy).

Hlavným zameraním Medialu AG boli registračné a marketingové aktivity pre výrobcov liekov, ktorí nemali svoje vlastné zastúpenie v danom regióne.

V r. 2005 spoločnosť prešla pod nové vedenie so zachovaním pôvodných aktivít, od r. 2011 je hlavným zameraním registrácia liekov.

Referencie

 • 3M Slovakia
 • Westcor
 • OM PHARMA
 • BIONICHE
 • BIOLITEC
 • OXOID
 • TORREX
 • GRUNENTHAL
 • DR. FALK PHARMA
 • CEVA Animal Health Slovakia
 • UCB Pharma
 • Liftec CZ

Kontakty

Pošlite nám správu a my vás budeme čoskoro kontaktovať.