PHARMEDIAN - s nami získate viac

Ponúkame široké spektrum aktivít, ktoré vedú
k úspešnému etablovaniu produktu na slovenskom trhu.

PRIESKUM TRHU
Analýza trhu pre produkt alebo terapeutickú areu.

REGISTRÁCIA, CENOTVORBA , KATEGORIZÁCIA
Sledovanie aktuálnej legislatívy a zmien v registrácii
liekov na Slovensku, registrácia liekov a zdravotníckych
pomôcok, cenotvorba, kategorizácia liekov, jednania
so ŠÚKL, MZ SR, zdravotníckymi poisťovňami.

PRE-MARKETING, MARKETING
Príprava marketingových plánov, stratégií, rozpočtu;
aktivity pri uvádzaní produktu na trh, marketingové
aktivity, prezentácia produktu na trhu
(reklama, návštevy klientov, organizovanie odborných
stretnutí, seminárov, účasť na kongresoch,
kontaktovanie popredných odborníkov)
Zhodnotenie miesta produktu na trhu, distribučnej siete,
sledovanie distribúcie a odbytu.

PHARMEDIAN - you get more with us

We offer the complete range of activities which lead
to the succesful sead of the product on the market.

MARKET EVALUATION
Market analysis for products or therapeutic areas.

REGULATORY MATTERS
Monitoring of the legislation, drug registration, monitoring
of the drug registration process, pricing, reimbursement,
negotiations, translations.

PRE-MARKETING, MARKETING
Prepare marketing plans, budgeting, pre-launch,
launch activities, promotion (advertising, calls,
minisymposia, seminars, contacts to VIPs, OLs)
Evaluate product needs and distribution channels;
monitor supplies and distribution.

KontaktyPôsobnosťPartneriSlužbyO spoločnosti
ContactsTerritoryPartnersBusiness ProfileCompany Profile